STT Tên sản phẩm Đơn giá Loại Tình trạng

iphone 5

1 16GB trang 1.950.000 99% Còn hàng
2 16GB trang 1.700.000 kxvx Còn hàng

iphone 5S

1 16GB gold 2.650.000 99% Còn hàng
2 16gb gold 2.380.000 kxvx Còn hàng
3 64GB gold 3.050.000 99% Còn hàng

iphone 6

1 16GB silver gray 4.650.000 99% Còn hàng
2 16GB silver gray 4.150.000 kxvx Còn hàng
3 16GB gold 4.800.000 99% Còn hàng
4 16gb gold 4.350.000 kxvx Còn hàng

iphone 6 plus

1 64gb gold 8.150.000 99% Còn hàng

iphone 6S

1 16GB gray + silver (zin all) 6.300.000 99% Còn hàng
2 16gb rose (zin all) 6.500.000 99% Còn hàng
3 16gb gold (zin all) 6.700.000 99% Còn hàng

6s plus

1 16gb rose (zin all) 8.100.000 99% Còn hàng
2 16gb gold (zin all) 8.250.000 99% Còn hàng

ipad air 2

1 16gb gray (zin all) 6.900.000 99% Còn hàng