STT Tên sản phẩm Đơn giá Loại Tình trạng

Vỏ iphone - ipad

1 Vỏ 5 trắng 115.000 linh kiện Còn hàng
2 vỏ 5 trắng có kính 150.000 zin Còn hàng
3 vỏ 5 ( xám,đen,vàng) 120.000 linh kiện Còn hàng
4 vỏ 5 - 5s rose 150.000 linh kiện Còn hàng
5 vỏ 5c 125.000 linh kiện Còn hàng
6 vỏ 5s gold mic bóng 140.000 linh kiện Còn hàng
7 vỏ 5s (trắng,xám) 130.000 linh kiện Còn hàng
8 vỏ 6 ( trắng,xám,vàng) 180.000 linh kiện Còn hàng
9 vỏ 6 hồng 250.000 linh kiện Còn hàng
10 vỏ 6p ( trắng,xám,vàng) 250.000 linh kiện Còn hàng
11 vỏ 6p rose 330.000 linh kiện Còn hàng
12 vỏ 6s 240.000 linh kiện Còn hàng
13 vỏ 6sp 320.000 linh kiện Còn hàng
14 vỏ ipad 2 550.000 linh kiện Còn hàng
15 vỏ ipad 3 550.000 linh kiện Còn hàng
16 vỏ ipad 4 550.000 linh kiện Còn hàng
17 vỏ ipad mini 500.000 linh kiện Còn hàng
18 vỏ ipad air 750.000 linh kiện Còn hàng
19 vỏ 6 - 6s giả 7 520.000 linh kiện Còn hàng
20 vỏ 6p - 6sp giả 7p 520.000 linh kiện Còn hàng
21 vỏ 6-6s giả 7 new 650.000 linh kiện Còn hàng

Phụ kiện

1 sạc táo 30.000 Loại A Còn hàng
2 sạc táo 135.000 Zin Còn hàng
3 Sạc 10w 120.000 Zin Còn hàng
4 sạc 12w 140.000 Zin Còn hàng
5 Sạc 12w 70.000 Loại A Còn hàng
6 cáp 6 15.000 Loại B Còn hàng
7 cáp 6 40.000 loại A Còn hàng
8 cáp 6 130.000 Zin Còn hàng
9 Tai nghe 6 30.000 loại A Còn hàng
10 tai nghe 6 160.000 Zin Còn hàng
11 cáp 4 9.000 loại b Còn hàng
12 cáp 4 15.000 loại a Còn hàng
13 Cóc , Sạc , Cáp ( Zin Tháo máy ) Call Còn hàng
14 HỘP IPHONE / IPAD CALL Còn hàng

Linh Kiện ép kính

1 kính cảm ứng 4 120.000 Zin mới Còn hàng
2 kính 4 15.000 Loại A Còn hàng
3 kính 5 18.000 Loại A Còn hàng
4 Kính liền ron 5-5s (Trắng-Đen) 40.000 Zin mới Còn hàng
5 kính 6 30.000 Loại A Còn hàng
6 kính liền ron 6-6s ( trắng-đen ) 50.000 Zin mới Còn hàng
7 kính liền ron 6p-6sp ( trắng-đen ) 55.000 Zin mới Còn hàng
8 kính liền ron 7-7p ( trăng-đen ) 100.000 Zin mới Còn hàng
9 keo kính 4 4.000 250u Còn hàng
10 keo kính 5 6.000 250u Còn hàng
11 keo kính 6 8.000 250u Còn hàng
12 keo kính 6p 9.000 250u Còn hàng
13 Fim 5 15.000 zin Còn hàng
14 fim 6 20.000 zin Còn hàng
15 fim 6p 25.000 zin Còn hàng
16 ron 4 ( trắng-đen ) 10.000 Loại A Còn hàng
17 ron 5-5s ( trắng-đen ) 15.000 Loại A Còn hàng
18 ron 6-6p ( trắng-đen ) 25.000 Loại A Còn hàng
19 ron 6s-6sp ( trắng-đen ) 35.000 Loại A Còn hàng
20 kính cảm ứng 6 130.000 Loại A Còn hàng
21 dây tách kính 25.000 Còn hàng

Iphone 7 Plus

1 Màn hình 7.300.000 zin tháo máy Còn hàng
2 Camera trước Call Còn hàng
3 Camera Sau Call Còn hàng
4 Dây Nguồn call Còn hàng
5 Pin call Còn hàng
6 Đuôi Sạc Call Còn hàng
7 Rung call Còn hàng
8 Chuông call Còn hàng

Iphone 7

1 Màn hình 5.800.000 tháo máy Còn hàng
2 dây nguồn call Còn hàng
3 camera sau call Còn hàng
4 Camera trước call Còn hàng
5 Rung call Còn hàng
6 chuông call Còn hàng
7 Pin call Còn hàng
8 Đuôi sạc call Còn hàng

Iphone 6s Plus

1 Màn hình 3.300.000 zin tháo máy Còn hàng
2 dây rung 100.000 Zin máy Còn hàng
3 dây đuôi sạc 180.000 Zin mới Còn hàng
4 dây nguồn 250.000 Zin máy Còn hàng
5 camera sau 950.000 zin tháo máy Còn hàng
6 camera trước 220.000 zin mới Còn hàng
7 phản quang 320.000 zin mới Còn hàng
8 Pin 210.000 Zin mới Còn hàng
9 Loa ngoài 150.000 Zin mới Còn hàng
10 Loa trong 80.000 Còn hàng

Iphone 6s

1 Màn hình TRẮNG 2.250.000 zin tháo máy Còn hàng
2 màn hình đen 2.400.000 Zin mới Còn hàng
3 dây đuôi sạc 150.000 Zin mới Còn hàng
4 phản quang 300.000 zin mới Còn hàng
5 ic wifi 120.000 Còn hàng
6 camera sau 750.000 zin tháo máy Còn hàng
7 loa ngoài 120.000 zin Còn hàng
8 loa trong 50.000 zin mới Còn hàng
9 pin 150.000 Zin mới Còn hàng
10 Rung 100.000 Zin mới Còn hàng
11 dây nguồn 180.000 zin tháo máy Còn hàng

iphone 6 plus

1 màn hình 2.000.000 zin tháo máy Còn hàng
2 dây nguồn 75.000 zin mới Còn hàng
3 dây nguồn nối home 40.000 zin mới Còn hàng
4 dây home 40.000 zin mới Còn hàng
5 dây volume 60.000 zin mới Còn hàng
6 dây đuôi sạc 90.000 zin mới Còn hàng
7 dây wifi 50.000 zin mới Còn hàng
8 camera trước 120.000 zin mới Còn hàng
9 camera sau 150.000 zin mới Còn hàng
10 loa ngoài 100.000 zin mới Còn hàng
11 phản quang 70.000 zin mới Còn hàng
12 pin 150.000 Zin máy Còn hàng
13 rung 70.000 zin mới Còn hàng
14 dán pin 10.000 Zin mới Còn hàng
15 khay sim 20.000 Còn hàng
16 siêu main 20.000 Còn hàng

iphone 6

1 Màn hình 1.500.000 zin tháo máy Còn hàng
2 dây nguồn 60.000 zin mới Còn hàng
3 dây nguồn nối home 40.000 zin mới Còn hàng
4 dây home 80.000 zin mới Còn hàng
5 dây volume 45.000 zin mới Còn hàng
6 dây đuôi sạc 120.000 zin theo máy Còn hàng
7 dây wifi 50.000 zin mới Còn hàng
8 camera trước 100.000 zin mới Còn hàng
9 camera sau 90.000 zin mới Còn hàng
10 phản quang 50.000 zin mới Còn hàng
11 loa ngoài 100.000 zin mới Còn hàng
12 pin 120.000 zin mới Còn hàng
13 dán pin 10.000 zin mới Còn hàng
14 khay sim 20.000 zin mới Còn hàng
15 rung 50.000 zin Còn hàng
16 ic nguồn 130.000 linh kiện Còn hàng

iphone 5s

1 Màn hình (trắng & Đen) 720.000 zin tháo máy Còn hàng
2 Màn hình (trắng & Đen) 630.000 zin ép kính Còn hàng
3 dây nguồn 45.000 zin mới Còn hàng
4 dây home 40.000 zin mới Còn hàng
5 dây đuôi sạc 55.000 zin mới Còn hàng
6 dây wifi 20.000 zin mới Còn hàng
7 camera trước 70.000 zin mới Còn hàng
8 camera sau 100.000 zin mới Còn hàng
9 loa ngoài 40.000 zin mới Còn hàng
10 loa trong 10.000 zin mới Còn hàng
11 phản quang 30.000 zin mới Còn hàng
12 pin 100.000 zin mới Còn hàng
13 rung 50.000 zin mới Còn hàng
14 dán pin 10.000 zin mới Còn hàng
15 bộ nút linh tinh (nguồn,rung,sim,volume) 25.000 zin mới Còn hàng

iphone 5

1 Màn hình 750.000 zin tháo máy Còn hàng
2 màn hình 630.000 zin ép kính Còn hàng
3 dây nguồn có nẹp 40.000 zin mới Còn hàng
4 dây home 20.000 zin mới Còn hàng
5 dây đuôi sạc 55.000 zin mới Còn hàng
6 dây wifi 20.000 zin mới Còn hàng
7 camera trước 40.000 zin mới Còn hàng
8 camera sau 80.000 zin mới Còn hàng
9 phản quang 30.000 zin mới Còn hàng
10 loa ngoài 40.000 zin mới Còn hàng
11 pin 100.000 Zin máy Còn hàng
12 rung 35.000 Zin máy Còn hàng
13 dán pin 10.000 Zin máy Còn hàng
14 bộ nút (nguồn,volume,rung,sim) 25.000 zin mới Còn hàng

iphone 4 - 4s

1 Màn hình 400.000 zin tháo máy Còn hàng
2 Màn hình 230.000 zin ép kính Còn hàng
3 dây nguồn 35.000 zin mới Còn hàng
4 dây tai nghe 30.000 zin mới Còn hàng
5 dây đuôi sạc 45.000 zin mới Còn hàng
6 dây home 10.000 zin mới Còn hàng
7 camera sau 40.000 zin tháo máy Còn hàng
8 loa ngoài 10.000 zin tháo máy Còn hàng
9 phản quang 20.000 zin mới Còn hàng
10 pin 80.000 Zin máy Còn hàng
11 rung 25.000 zin mới Còn hàng
12 dán pin 8.000 zin mới Còn hàng
13 khay sim 15.000 Zin máy Còn hàng
14 ron 10.000 zin mới Còn hàng
15 bộ 3 4s 530.000 Còn hàng
16 bộ 2 4g 320.000 Còn hàng
17 IC wifi 4s 90.000 Còn hàng

Ipad 2

1 màn hình 900.000 Zin máy Còn hàng
2 cảm ứng ( trắng & đen ) 115.000 linh kiện Còn hàng
3 cảm ứng ( trắng & đen ) 160.000 Zin linh kiện Còn hàng
4 dây nguồn 35.000 linh kiện Còn hàng
5 chuông 60.000 Zin linh kiện Còn hàng
6 dây wifi 25.000 linh kiện Còn hàng
7 ron 15.000 linh kiện Còn hàng
8 ổ cứng 200.000 Còn hàng

ipad 3-4

1 Màn hình 700.000 Zin máy Còn hàng
2 cảm ứng ( trắng & đen ) 115.000 linh kiện Còn hàng
3 cảm ứng ( trắng & đen ) 160.000 Zin linh kiện Còn hàng
4 dây nguồn 35.000 linh kiện Còn hàng
5 chuông 70.000 Zin linh kiện Còn hàng
6 dây wifi 30.000 linh kiện Còn hàng
7 ron 15.000 linh kiện Còn hàng
8 ic nguồn ipad 3 150.000 Còn hàng

Ipad air

1 màn hình 850.000 Zin máy Còn hàng
2 cảm ứng ( trắng & đen ) 200.000 linh kiện Còn hàng
3 cảm ứng ( trắng & đen ) 300.000 Zin linh kiện Còn hàng
4 pin 240.000 zin linh kiện Còn hàng
5 màn hình air 2 2.400.000 Còn hàng

ipad mini 1 - 2

1 màn hình mini 1 750.000 Zin máy Còn hàng
2 màn hình mini 2 Zin máy Hết hàng
3 cảm ứng ( trắng & đen ) 1-2 120.000 linh kiện Còn hàng
4 cảm ứng ( trắng & đen ) 1-2 250.000 Zin linh kiện Còn hàng
5 cảm ứng có socket ( trắng & đen ) 230.000 linh kiện Còn hàng
6 dây home 20.000 linh kiện Còn hàng
7 ic nguồn mini 1 250.000 Còn hàng
8 socket màn hình mini 40.000 Còn hàng
9 cảm ứng mini 4 650.000 Zin Còn hàng
10 màn hình mini 4 2.250.000 Còn hàng